Wanneer wil je komen

Zoeken

Algemenevoorwaarden

Inleiding
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende huur van accommodaties en/ of standplaats die met Camping Het Amsterdamse Bos worden gesloten en zijn een onverbrekelijk onderdeel van de reisovereenkomst. Neemt u daarom vooraf goed kennis van de inhoud van deze voorwaarden. Zowel Camping Het Amsterdamse Bos als u vindt hierin de wederzijdse rechten en plichten.

1.1 Boekingsprocedure
U kunt zowel per e-mail als online uw verblijf boeken. De procedure is als volgt:

Boekingsbevestiging
Na ontvangst van boeking ontvangt u van ons per mail een boekingsbevestiging c.q. factuur. Controleer de boekingsbevestiging goed! De boekingsbevestiging geldt tevens als verzekeringsbewijs voor uw reis- en/of annuleringsverzekering!

Betaling
Bij ontvangst van de boekingsbevestiging dient u het bedrag binnen de aangegeven tijd op de boekingsbevestiging te voldoen. Het exacte bedrag vindt u in de factuur/bevestiging. Hebben wij binnen de gestelde termijn uw betaling niet ontvangen dan vervalt uw recht op reservering. 

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een bevestiging. Er komt dus een overeenkomst tot stand tussen u en Camping Het Amsterdamse Bos indien:

 • u bij boeken akkoord gaat met de algemene verkoopvoorwaarden van Camping Het Amsterdamse Bos.
 • u per mail van Camping Het Amsterdamse Bos een reserveringsbevestiging ontvangen heeft.
 • u een betaling heeft verricht.

Camping Het Amsterdamse Bos wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op diensten betreffende reisovereenkomsten als door Camping Het Amsterdamse Bos geleverd.

Let op:

 • U ontvangt geen informatie c.q. voucher per post.
 • Uw boekingsbevestiging is het bewijs van betaling en deze dient u mee te nemen en bij aankomst te overhandigen aan de receptie!
 • U kunt via Camping Het Amsterdamse Bos géén annuleringsverzekering en/of reisverzekering afsluiten. Indien u een en ander wenselijk acht adviseren wij u dit via uw eigen verzekeraar te doen.

1.2 Hoofdboeker
De hoofdboeker van de reis moet minimaal 18 jaar zijn op het moment van boeken. Hij/zij is hoofdelijk aansprakelijk voor alle medereizigers die worden aangemeld. Alle correspondentie wordt gevoerd via het email adres van de hoofdboeker.

1.3 Maximaal toegestane personen
De accommodatie is afgestemd op één groep per accommodatie. Bewoning met meer dan bij reservering opgegeven maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) is niet toegestaan. De accommodatiebeheerder kan u in dit geval toegang weigeren tot de accommodatie. U hebt hierbij geen recht op schadevergoeding en/of restitutie van de reissom.

1.4 Bezoekers
Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten. (in sommige gevallen is het wel mogelijk, hiervoor dient voorafgaand goedkeuring van Camping Het Amsterdamse Bos gevraagd te worden.

1.5 Huurperiode
De minimale huurperiode bedraagt 1 nacht. De huurperiode wordt overeengekomen bij uw boeking en loopt voor verhuuraccommodaties van 15.00 uur op de dag van aankomst tot 10.00 uur op de dag van vertrek. Voor kampeerplaatsen loopt het van 12:00 op de dag van aankomst tot 12:00 op de dag van vertrek.

1.7 Preferenties
Preferenties ten aanzien van ligging e.d., moeten direct bij reservering worden doorgegeven. Camping Het Amsterdamse Bos geeft deze preferenties door aan de accommodatiebeheerder en zal haar uiterste best doen tegemoet te komen aan uw voorkeur(en) echter uitvoering hiervan echter kan door Camping Het Amsterdamse Bos niet worden gegarandeerd.

1.8 Leeftijd
De huurder en alle medereizigers dienen zich op geldige wijze en te alle tijde, volgens de ter plaatse geldende wet, te kunnen legitimeren en zijn allen boven de 18 jaar oud of onder begeleiding van hun ouder/voogd.

1.9 Arbeiders
Op Camping Amsterdamse Bos is het alleen toegstaan om te verblijven om toeristische redenen, derhalve zijn arbeiders niet toegestaan.

2.0 De reissom
De gepubliceerde prijzen op onze website is per kampeermiddel per nacht en is gebaseerd op 2 personen per plaats, tenzij anders aangegeven. Voor de extra persoon geldt een toeslag. In de reissom zijn begrepen de plaats, elektra, BTW en de diensten en voorzieningen van Camping Het Amsterdamse Bos zoals op de site vermeld.

De reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Camping Het Amsterdamse Bos bekend waren ten tijde van de lancering van deze website. Belangrijke tussentijdse wijzigingen zullen zo snel mogelijk worden verwerkt en Camping Het Amsterdamse Bos behoudt zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien aanpassingen daartoe aanleiding geven.

De gepubliceerde huurprijzen zijn exclusief eventueel ter plaatse geldende belastingen die vanuit overheid en/of semi-overheidswege worden opgelegd. Voornoemde belastingen kunnen verschillen en kunnen niet worden teruggevorderd bij Camping Het Amsterdamse Bos.

Eventuele wijzigingen in het BTW tarief in de periode tussen uw boeking en de aanvang van uw verblijf kunnen van invloed zijn op het totaal inclusief BTW bedrag bij eindfactuur.

3.1 Factuur
Op de factuur staan allereerst vermeld uw naam, de door u geboekte accommodatie(s)/ staplaats(en) en verblijfperiodes en daarnaast de volgende kosten: de reissom, de verplichte bijkomende kosten (reserveringskosten, schoonmaakkosten, borg) en indien van toepassing de optionele kosten. De reissom, de bijkomende kosten en de optionele kosten vormen samen de totale reissom.

3.2 Betalen

 • Bij ontvangst van de bevestigingsfactuur dient u de totale reissom te betalen.
 • Na tijdige ontvangst van het volledige factuurbedrag is uw reservering definitief.

3.3. Niet betalen binnen de betalingstermijn
Wij wijzen u erop, dat indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, Camping Het Amsterdamse Bos zich het recht voorbehoud de reservering te annuleren en u aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing conform artikelnummer 4.1. en zullen de al betaalde gelden met de annuleringskosten worden verrekend. Het is niet mogelijk om betalingstermijnen te compenseren met eventueel andere betalingen die uitstaan bij Camping Het Amsterdamse Bos. Camping Het Amsterdamse Bos behoudt zich het recht voor om de vordering uit handen te geven aan de gerechtsdeurwaarder. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, evenals de rente zullen dan op de hoofdboeker worden verhaald.

4.1. Annuleren conform algemene verkoopvoorwaarden
Het kan gebeuren dat u uw verblijf door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval dient u dit per e-mail of schriftelijk aan Camping Het Amsterdamse Bos door te geven. Een annulering of wijziging brengt vaak wel kosten met zich mee.

De reservering zal worden geannuleerd conform onze algemene verkoop voorwaarden. Naast de verschuldigde reserveringskosten bent u de volgende bedragen verschuldigd:

Annulering van verhuuraccommodaties en groepsboekingen kampeerplaatsen (2 of meer): 

 • tot 3 maanden voor aankomst € 15,00 annuleringskosten per accommodatie
 • tot 2 maanden voor aankomst 50% van het totale verblijfsbedrag met een minimum van € 15,00 per accommodatie
 • tot 1 maand voor aankomst 75% van het totale verblijfsbedrag met een minimum van € 15,00 per accommodatie
 • binnen 1 maand voor aankomst 100% van het totale verblijfsbedrag met een minimum van € 15,00 per accommodatie
 • Bij annulering op aankomst dag of eerder vertrek 100% van het totale verblijfsbedrag

Annulering van individuele kampeerplaatsen:

 • tot 2 weken voor aankomst € 15,00 annuleringskosten per plaats
 • binnen 2 weken voor aankomst 100% van het totale verblijfsbedrag met eenminimum van € 15,00 per plaats
 • Bij annulering op aankomst dag of eerder vertrek 100% van het totale verblijfsbedrag

4.2. Deelannuleringen
Als u bij nader inzien korter op vakantie wilt dan u geboekt had, is dat een deelannulering. Camping Het Amsterdamse Bos behoudt zich het recht voor om accommodaties efficiënt te verkopen, waardoor niet mogelijk is om een aantal nachten van een reservering te annuleren. Wanneer Camping Het Amsterdamse Bos een deelannulering wel accepteert, dan gelden voor de geannuleerde nachten of extra’s de annuleringskosten als omschreven onder 4.1.

4.3 Wijzigen hoofdboeker
Wanneer de hoofdboeker of één van de medereizigers verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats door iemand anders ingenomen worden. In dit geval wordt de boeking overgenomen. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar overnemen reservering in artikel 4.4 Het kan zijn dat hier extra kosten aan zijn verbonden.

4.4 Overnemen reservering
Indien de reservering geheel wordt overgenomen door een derden kunnen wij de reservering wijzigen, indien de desbetreffende accommodatie deze wijziging toestaat. Er zijn accommodaties die deze wijziging beoordelen als een annulering. In dit geval zijn wij gebonden de annuleringskosten conform artikelnummer4.1 in rekening te brengen. Bij het overnemen van een reservering berekenen wij u geen wijzigingskosten. Indien u uw reservering wilt laten overnemen dan dient u dit schriftelijk of per e-mail aan Camping Het Amsterdamse Bos door te geven.

4.5 Uw reisduur verlengen
Indien de gereserveerde periode tijdens het verblijf op de camping wordt verlengd, dient u de extra periode direct ter plaatse te betalen, volgens de in onze website vermelde prijzen.

4.6. Vroege aankomst en eerder vertrek
Bij latere aankomst of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats.

4.6 Wijziging / annulering van de reservering door Camping Het Amsterdamse Bos
Indien Camping Het Amsterdamse Bos in het zeer onwaarschijnlijke geval de gereserveerde accommodatie niet kan aanbieden, dan krijgt de huurder hiervan direct bericht en zal Camping Het Amsterdamse Bos binnen 2 weken na annuleringsdatum de totale reissom (100%)  restitueren.

4.6.1
Indien Camping Het Amsterdamse Bos eerst in de periode van 10 dagen voor de in de reserveringsbevestiging genoemde datum van aankomst in de accommodatie de huurder informeert, dat de gereserveerde accommodatie niet kan worden geboden verplicht Camping Het Amsterdamse Bos zich ervoor te zorgen, dat de betrokken huurder terugbetaling van de ontvangen betalingen voldoet.

4.6.2.
Camping Het Amsterdamse Bos is niet gehouden tot restitutie van de reissom aan de huurder in geval van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht. Onder overmacht moet – zonder uitputtend te zijn – in ieder geval worden verstaan: overlast door ongedierte (b.v. muizen), het uitroepen van de noodtoestand in het gebied waarin de camping is gelegen, het uitbreken van besmettelijke ziekten die voor mens en/of dier gevaarlijk kunnen zijn (B.V. BSE, varkenspest en MKZ) en dreigend overstromingsgevaar. Onder onvoorziene omstandigheden wordt o.a. verstaan dat de camping en/of accommodatie in zodanige staat is dat deze niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: wateroverlast, bosbrand). Dit geldt ook als de reservering geannuleerd moet worden door bijvoorbeeld plotselinge verkoop van de accommodatie of i.v.m. een dubbel geplaatste reservering.

Camping Het Amsterdamse Bos stelt u hiervan direct op de hoogte en biedt u indien mogelijk een andere accommodatie of restitutie van de reissom.

 • Camping Het Amsterdamse Bos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diensten door uzelf gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets, autohuur, bootovertocht, busreizen e.d.).
 • In geval Camping Het Amsterdamse Bos op enige wijze tekortschiet in haar dienstverlening is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de door haar ontvangen reissom.

5.1 Openingstijden, activiteiten,  faciliteiten  en kosten
In de beschrijvingen op onze website vindt u informatie over de faciliteiten die worden aangeboden, met vermelding van de eventuele bij ons bekende kosten. Indien er geen kosten vermeld worden, betekend dit niet dat deze faciliteiten voor gratis gebruik zijn. Camping Het Amsterdamse Bos is niet aansprakelijk voor onverwacht ter plaatse berekende of wijzigende kosten voor het gebruik van faciliteiten of diensten. Camping Het Amsterdamse Bos kan niet garanderen dat de faciliteiten altijd geopend zijn. Vooral buiten het hoogseizoen (mei, juni en vanaf eind september) kan het voorkomen dat bepaalde activiteiten en faciliteiten gesloten zijn of niet worden aangeboden.

6. Reisinformatie
U dient zelf zorg te dragen voor alle benodigde reisdocumenten. Camping Het Amsterdamse Bos neemt geen enkele verantwoording voor het niet in orde zijn van de juiste reisdocumenten.

7.1 Gedragsregels
Huurders  van de door Camping Het Amsterdamse Bos aangeboden accommodatie/standplaatsen dienen de gedragsregels te respecteren, welke de campinghouder nageleefd wenst te zien door de op zijn terrein aanwezige gasten. Huurders van een Camping Het Amsterdamse Bos accommodatie die hinder of overlast veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken, kunnen eventueel, uit de accommodatie verwijderd worden en worden uitgesloten van verder verblijf in de accommodatie c.q. locatie dit zonder recht op terugbetaling.

7.2 Huur Accommodatie
Als huurder dient u met respect en zorg om te gaan met zowel de accommodatie als de inventaris welke door Camping Het Amsterdamse Bos aan u wordt verhuurd. Bij ernstige schade aan de accommodatie en/of inventaris, veroorzaakt door de huurders is Camping Het Amsterdamse Bos gerechtigd de aansprakelijkheid- en/of reisverzekering van de huurder hiervoor aan te spreken.

 7.3 Huisdieren
Op Camping het Amsterdamse Bos campings zijn honden welkom indien u met een caravan of camper komt (dus niet in de huuraccommodaties of indien u met een tent komt!), echter hieraan zijn voorwaarden verbonden :

 • U dient voor uw hond in het bezit te zijn van een geldig dierenpaspoort c.q. een geldig inentingsbewijs
 • Uw hond dient u te alle tijde te hebben aangelijnd.
 • Op Camping Het Amsterdamse Bos zijn honden toegestaan met een  maximum per kampeermiddel van één.

In onze huurprijzen is geen rekening gehouden met een huisdier. Bij aankomst dient u zelf te melden dat u een huisdier bij u heeft. Indien de camping hiervoor een dagvergoeding vraagt dient dit door de huurder zelf op de camping betaald te worden.  Tarieven voor huisdieren vindt u op de website van de camping

Huisdieren die vallen in de categorie 1 en 2, zijnde aanvals, waak of verdedigingshouden en die wel dan niet staan ingeschreven in een erkend stamboek zijn uitdrukkelijk niet welkom.

Verder hanteert Camping Het Amsterdamse Bos de volgende huurvoorwaarden met betrekking tot uw huisdier:

 • Huisdieren mogen nimmer alleen in het Kampeermiddel verblijven. Niet ’s nachts, noch overdag.
 • Honden mogen niet in de verhuur accommodaties.
 • U dient te zorgen voor een eigen Bench of gelijkwaardig onderkomen.
 • De huurder is te alle tijde aansprakelijk voor schade en/of verontreiniging die is veroorzaakt door zijn huisdier.

7.4 Overlast
De gebruiker van de door Camping Het Amsterdamse Bos aangeboden accommodatie/staanplaats die hinder of overlast oplevert of kan gaan opleveren, kan eventueel, uit de accommodatie verwijderd worden en uitgesloten van verder verblijf in de accommodatie, dit zonder recht op terugbetaling

7.5 Kamperen
Op een camping bent u niet alleen en dat betekend dus ook dat je jezelf aanpast aan de gebruiken en regels op de betreffende camping en dat je met respect omgaat met de faciliteiten op de camping en de andere gasten! En wanneer u kiest voor een accommodatie  mag u natuurlijk niet het comfort en faciliteiten van een hotel verwachten.

8. Klachten
Wij maken onderscheid tussen klachten voorafgaand aan uw vakantie en klachten naar aanleiding van uw verblijf.

8.1 Een klacht voorafgaand aan uw vakantie
Hieronder vallen klachten over het boekingsproces, de website, informatieverstrekking of service van Camping Het Amsterdamse Bos.

8.2 Een klacht tijdens uw verblijf
Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geeft een zo reëel mogelijk beeld van de accommodatie en de bestemmingen. Mocht het geboden desondanks en in alle redelijkheid niet overeenkomstig de verwachtingen zijn dan dient u als volgt te handelen:

8.2. Indien u een klacht heeft over de accommodatie dient u deze eerst voor te leggen aan de accommodatiebeheerder of receptie teneinde deze in staat te stellen de klacht op te lossen. Camping Het Amsterdamse Bos tracht binnen 48 uur de klacht op te lossen.

8.2.1. Indien achteraf blijkt dat de huurder ter plaatse geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid gemaakt, verliest hij het recht op eventuele restitutie.

8.2.2. Indien u nalaat uw klacht tijdens uw verblijf Camping Het Amsterdamse Bos te melden, vervalt uw eventuele recht op schadevergoeding.

8.2.3. De reiziger verliest bij een vroegtijdige terugreis het recht om een eventuele restitutie van de reissom te vorderen

8.2.4. Uw klacht dient uiterlijk binnen één maand na beëindiging van de huurperiode schriftelijk en gemotiveerd bij Camping Het Amsterdamse Bos te worden ingediend met foto’s en/of ander bewijsmateriaal. Klachten later ingediend worden niet in behandeling genomen.

8.2.5. Klachten die betrekking hebben op andere cultuurgewoontes, burenaangelegenheden, campingregelgeving of aspecten waarop Camping Het Amsterdamse Bos geen invloed kan uitoefenen  (zie ook overmacht 4.6.2.) worden niet in behandeling genomen.

8.2.5. Indien u op eigen initiatief en/of zonder overleg met Camping Het Amsterdamse Bos de accommodatie vroegtijdig verlaat, vervalt uw recht op eventuele schadevergoeding.

8.2.6. Camping Het Amsterdamse Bos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten van vervoer en/of verblijfskosten naar en van uw accommodatie.

8.2.7. In geval Camping Het Amsterdamse Bos op enige wijze tekortschiet in haar dienstverlening is haar aansprakelijkheid beperkt tot de door haar ontvangen reissom. In geval van overmacht, bijvoorbeeld ongedierte (muizen), bosbrand of veeziekte die voor mens en dier gevaarlijk kunnen zijn (zie verder punt 4.6.2.), waardoor u gedwongen bent  uw accommodatie of staplaats te verlaten, is Camping Het Amsterdamse Bos niet gebonden aan terugbetaling van de reissom.

8.3 Procedure
Uw klacht dient schriftelijk per email naar info@campingamsterdam.com gestuurd te worden.

9. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 • Voor eventueel letsel of schade veroorzaakt door of voortkomende uit de accommodatie en/of inventaris aanvaardt Camping Het Amsterdamse Bos geen enkele aansprakelijkheid. ,
 • Camping Het Amsterdamse Bos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van verlies, vermissing, diefstal, ontvreemding van of schade aan eigendommen van de huurder.
 • Camping Het Amsterdamse Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van situaties ontstaan door overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich daarop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Denk hierbij aan brand, aardverschuivingen en/of ongedierte als muizen en ratten.
 • Camping Het Amsterdamse Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid waarvoor aanspraak op vergoeding ontstaat uit hoofde van een door huurder afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering.
 • Camping Het Amsterdamse Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van deelname aan georganiseerde activiteiten al dan niet op de locatie.
 • Camping Het Amsterdamse Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van niet beïnvloedbare overlast veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals onder andere geluid-, stank- of wateroverlast of insecten/ongedierte plagen.
 • Camping Het Amsterdamse Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele ongemakken veroorzaakt door gemeentelijke c.q. provinciale werkzaamheden.
 • Camping Het Amsterdamse Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele onderbrekingen in de levering en/of werking van gas, elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en/of internet (Wi-Fi) tijdens uw vakantie.
 • Camping Het Amsterdamse Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele ongemakken veroorzaakt door regenval, brand, koud en/of zon
 • Alle informatie omtrent toeristische en sportieve activiteiten zijn door derden verstrekt en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Camping Het Amsterdamse Bos.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig redelijke te stellen verwachtingen, verplicht Camping Het Amsterdamse Bos zich eventuele schade te vergoeden tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan haar is toe te rekenen, noch aan de personen van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de huurder; of
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of.
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4.6.2 van dit artikel.

9.2 aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de huurder
Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van schade toegebracht aan eigendommen van de locatie indien zulks het gevolg is van onzorgvuldig en/of oneigenlijk gebruik.

 • Deelname aan georganiseerde activiteiten geschiedt te alle tijde voor eigen risico.
 • Huurders van de Camping Het Amsterdamse Bos accommodatie dienen de gedragsregels welke op de locatie van toepassing zijn, al dan niet voortkomend vanuit wettelijk voorschrift, te respecteren.
 • Het gebruik van voorzieningen op de locatie, zoals, sanitaire voorzieningen incl (warm)water, speeltoestellen en alle andere niet met name genoemde voorzieningen zijn voor volledig risico van de huurder.
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle volgens het boekingscontract meereizende personen en eventuele huisdier.

9.2 Recht
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze verkoop voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

10. Diversen

 • Door Camping Het Amsterdamse Bos op internet, in brochures, of anderzijds gepresenteerde afbeeldingen zijn niet contractueel. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Elke accommodatie heeft zijn eigen kenmerken en er kunnen derhalve onderlinge verschillen optreden. Ook accommodaties en inrichtingen kunnen op detail afwijkend zijn.
 • Bezoekers zijn niet toegestaan op Camping Het Amsterdamse Bos; Tenzij anders aangegeven door directie. Kleding was- en/of droogmachine is op de locatie aanwezig waarvoor apart dient te worden betaald. Camping Het Amsterdamse Bos is niet verantwoordelijk voor de goede werking en aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele schade door een wel dan niet aantoonbare slechte werking ervan.
 • U parkeert uw auto/motor of ander vervoermiddel waarmee u reist op de voor u bestemde plaats van de accommodatie tenzij door de locatie eigenaar anders wordt bepaald. In bepaalde gevallen kan het dus voorkomen dat u uw vervoermiddel op een centrale parkeerplaats dient te parkeren en niet op de kampeerplaats bij de tent.
 • Bij aankomst meldt u zich bij de receptie om u in te checken, tijdens uw verblijf met uw eigen kampeermiddel blijft er ten alle tijden een campingkaart of officieel document (paspoort, rijbewijs, ID -kaart) bij de receptie achter. Voor de accommodaties wordt u gevraagd een borg te betalen.
 • Op uw dag van vertrek komt u met uw voertuig/ kampeermiddel bij de receptie voorgereden om u af te melden en uw document op te halen.
 • De huurder en alle medereizigers onder zijn verantwoordelijkheid dienen zich op geldige wijze en te alle tijde, volgens de ter plaatse geldende wet, te kunnen legitimeren en zijn alle boven de 18 of onder begeleiding van ouder/voogd.
 • Barbecueën is toegestaan. Overheidsregels in verband met brandgevaar liggen hier vaak aan ten grondslag. Indien u wenst te barbecueën, dient u hierin zelf in te voorzien. U bent tevens verplicht van te voren te informeren bij de locatie eigenaar of diens personeel naar de voorwaarden hieromtrent.
 • Het is te alle tijde ten strengste verboden open vuur de maken; noch op de plaats van uw accommodatie noch elders op de locatie.
 • Bedden, matrassen, beschermingen, dekbedden, overtrekken , dekens enzovoort zijn bestemd om te slapen en dienen in de slaapcabines te blijven. Het is verboden deze buiten of op de veranda te gebruiken als speelkleden of dergelijken.
 • Het is verboden om hangmatten, hetzij onderdeel uitmakend van de accommodatie, hetzij zelf meegebracht, te bevestigen aan bomen of elders aan te bevestigen.
 • Plaats- en ondergrond kenmerken verschillen per camping. De situering op de camping, de grootte, de vorm, de afmetingen, de vlakheid, de mate en kwaliteit van uitzicht, de ondergrond (gras, steenachtig, zand, grind, rots), de hoeveel zon en/of schaduw, de mate van privacy en alle overige kenmerken kunnen per plaats afwijken. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding.
 • De situering van de kampeerplaats, en dus tevens van de tent, op de camping en daarmee samenhangend de afstanden naar de sanitaire voorzieningen, de speelgelegenheden, de gemeenschappelijke keuken en de receptie verschillen per plaats. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding.

11. In werking treding
Deze voorwaarden treden in werking op 1 november 2015.

12. Privacy
Om uw boeking te verwerken, hebben we uw persoonsgegevens nodig. Dit houdt onder andere in: namen en adres, geboortedata en telefoonnummer en email adres. Al deze gegevens worden door ons opgeslagen in een database. Uw boekingsgegevens kunnen gebruikt voor interne marketingdoeleinden.

 

13. Tenslotte
Wij doen er alles aan om er voor te zorgen dat u een fijn verblijf heeft. Wij willen u er echter wel op wijze dat ook luxe kamperen in een van onze huur accommodatie toch ook echt kamperen is en dat u de camping, het terrein, de faciliteiten en het sanitair deelt met de overige kampeerders. Het schoonhouden van het sanitair is, zeker met slecht weer erg moeilijk en u heeft hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

En verder willen wij u graag attenderen op onderstaande informatie:

 • Luxe kamperen betekend niet dat er niet een beestje in uw accommodatie kan komen. Het rond laten slingeren van etenswaren is een bijna garantie op leuk bezoek van een leuk, klein veldmuisje.
 • Onze huur accommodaties staan verspreid over de camping. In de meeste gevallen betekend dit dat u buren heeft. Houd daarom rekening met elkaar.
 • Dekens zijn niet bedoeld als kleden voor buiten. De volgende bewoner wil ook graag gebruik maken van een schone deken.
 • Open vuur is strikt verboden
 • Wilt u BBQ-en overleg dit dan even met de campingeigenaar en houdt rekening met diezelfde buren.
 • Wilt u ‘s ochtends vroeg vertrekken  denk dan uw buren. Zij genieten ook van hun vakantie ! Dit kan alleen na overleg met de receptie, in het hoogseizoen (mei t/m september), kan dit verzoek afgewezen worden door Camping Het Amsterdamse Bos

Algemene voorwaarden downloaden