Hermitage Amsterdam

Door de relatie tussen De Nieuwe Kerk en de Hermitage, ontstaan door de vele contacten tijdens de organisatie van grote tentoonstellingen, ontstond bij de directeur van De Nieuwe kerk, Ernst Veen, het idee voor een vestiging van het Russische museum in Amsterdam, ingegeven door de 300-jarige historische band tussen beide steden.

Begin jaren negentig van de 20e eeuw onderzocht de directeur van het Staatsmuseum de Hermitage in Sint-Petersburg de mogelijkheden voor satellieten van dit museum in het Westen. Door de relatie tussen De Nieuwe Kerk en de Hermitage, ontstaan door de vele contacten tijdens de organisatie van grote tentoonstellingen, ontstond bij de directeur van De Nieuwe kerk, Ernst Veen, het idee voor een vestiging van het Russische museum in Amsterdam, ingegeven door de 300-jarige historische band tussen beide steden.

In dezelfde periode constateerde de Stichting Verpleeghuis Amstelhof dat de behuizing niet langer voldeed aan de eisen van de hedendaagse verpleegzorg. De Stichting Verenigde Amstelhuizen (een koepelorganisatie van 23 instellingen in de regio Amsterdam), waartoe Amstelhof behoort, besloot enerzijds tot nieuwbouw en anderzijds Amstelhof exclusief een culturele bestemming te geven.

Met het bedrag verbonden aan de IJ-prijs, de prijs voor economische ontwikkeling in Amsterdam, die in 1998 gewonnen werd door Ernst Veen, werd een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de eventuele vestiging van een Hermitage in Amsterdam. Naar aanleiding van de gunstige resultaten van dit onderzoek werd in 1998 de Stichting Hermitage aan de Amstel opgericht. Vanwege de toekomstige bestemming van Amstelhof als museum de Hermitage Amsterdam (een invulling die naar verwachting begin 2009 zal worden gerealiseerd) heeft de Diaconie in 1999 het eigendom overgedragen aan de gemeente Amsterdam.

In 2000 werd een onderdeel van het complex, gebouw Neerlandia aan de Nieuwe Herengracht, ongeschikt geacht voor verpleging en verzorging en werd dit gebouw al aangeboden aan de Hermitage Amsterdam. Besloten werd om in dit onderdeel eind februari 2004 de eerste fase van de Hermitage Amsterdam te starten met kleine tentoonstellingen en een kleinschalig educatief aanbod, de twee pijlers van het museum.

De financiering van de renovatiekosten van het gehele project, 39 miljoen euro, is voor een groot deel gedekt. De Bank Giro Loterij, de Staat der Nederlanden, de Provincie Noord-Holland, de Gemeente Amsterdam en het W.E. Jansen Fonds hebben inmiddels drie kwart van het benodigde bedrag beschikbaar gesteld. De eerste fase, gebouw Neerlandia, kost 10% van het totale bedrag, bijna 4 miljoen euro. De exploitatie wordt gedekt door 50% inkomsten uit kaartverkoop en 50% inkomsten uit sponsoring.

 
Terug